Firman Afifudin Saleh, M.Ag

Firman Afifudin Saleh., M. Ag

Pengajar

Firman Afifudin Saleh, M.Ag


Latar belakang pendidikan :

S3 ; UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, JUR. PENDIDIKAN ISLAM (MASIH NYUSUN)

S2 : UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, JUR. ILMU PENDIDIKAN ISLAM

S1 : UPI BANDUNG, JUR. PENDIDIKAN BAHASA ARAB

Aktivitas Mengajar :

1. PENGAJAR MUSTAQILLI CABANG BANDUNG (Ketua : IAC CAB. BANDUNG)

2. DOSEN STIT AT-TAQWA KPAD BANDUNG


WhatsApp chat