Team

 • ust saefulrohman

  Syaeful Rochman, Lc, MA.

  Syaeful Rochman, Lc, MA. Latar belakang pendidikan : S2 : Unv.Kebangsaan Malaysia, Jur. Bahasa Arab (Balaghah). S1 : Unv.Al-Azhar Zagazig…

 • Ardi Budiman, Lc.

  Ardi Budiman, Lc.

  Ardi Budiman, Lc. Riwayat Pendidikan: 1. Ponpes Mazro’illah, Sum-Sel 2. Ponpes Walisongo, Ponorogo 3. Ponpes Asshiddiqiyah, Jakarta 4. Fak. Bahasa…

 • Sandi Andriansyah, Lc

  Sandi Andriansyah, Lc Latar belakang Pendidikan : Fakultas bahasa dan sastra Arab Al-Azhar, Kairo-Mesir. Aktifitas mengajar : Pengajar di Depok…

 • Firman Afifudin Saleh., M. Ag

  Firman Afifudin Saleh., M. Ag

  Firman Afifudin Saleh, M.Ag Latar belakang pendidikan : S3 ; UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, JUR. PENDIDIKAN ISLAM (MASIH NYUSUN)…

 • ENDANG PURWANTO

  Endang Purwanto, S.Pd..I

  Endang Purwanto, S.Pd..I Latar belakang Pendidikan : UIN (Universitas Islam Negeri)  Jakarta Aktifitas mengajar : Mustaqilli & ( Madrasah Pembangunan…

 • agustiar nur akbar

  Agustiar Nur Akbar

  Agustiar Nur Akbar Latar belakang Pendidikan : SDN 1 Bekasi Timur, SMPN 3 Bekasi, Muallimien Persatuan Islam no 92 Majalengka,…

 • UST ADE FAUZI

  Ade Fauzi, Lc, MA.Ek.

  Ade Fauzi, Lc, MA.Ek. Latar Belakang Pendidikan : S2 : SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jur. Ek. Islam S1 :…

WhatsApp chat